• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hiệp định thương mại


 

Nghị quyết 52/NQ-CP năm 2014 về ký Hiệp định Thương mại dịch vụ ASEAN - Ấn Độ do Chính phủ ban hành

Tải về Nghị quyết 52/NQ-CP
Bản Tiếng Việt

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/NQ-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KÝ HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ASEAN-ẤN ĐỘ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại công văn số 5321/TTr-BCT ngày 13 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý nội dung dự thảo Hiệp định Thương mại dịch vụ ASEAN - Ấn Độ.

Điều 2. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định trên.

Điều 3. Bộ Công Thương thực hiện thủ tục trình Chính phủ phê duyệt Hiệp định sau khi ký.

Điều 4. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định./

 

 

Nơi nhận:
- Các đồng chí thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: Ngoại giao, Tư pháp, GDĐT, KHĐT, VHTTDL, GTVT, Công an, NNPTNT, KHCN, Xây dựng, Tài chính, LĐTBXH, TTTT, Y tế, TNMT, NHNNVN (kèm Hiệp định);
- VPCP: các PCN, Trợ TTg, các Vụ: PL, KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).đh.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 52/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 25/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 52/NQ-CP

178

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
241005