Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 57/2002/QH10 về kỳ họp thứ 11 ngày 02/04/2002, Quốc hội khoá X do Quốc Hội ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 57/2002/NQ-QH10   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội   Người ký: Nguyễn Văn An
Ngày ban hành: 02/04/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/06/2002   Số công báo: Số 27
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 2/4/2002, Quốc Hội ban hành Nghị quyết 57/2002/QH10 về kỳ họp thứ 11 ngày 02/04/2002, Quốc hội khoá X. Cụ thể,

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XI cần được triển khai thực hiện một cách thực sự dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và đạt các yêu cầu sau đây:

Kết hợp hài hoà giữa tiêu chuẩn và cơ cấu mà trước hết là tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, để nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội trong thời kỳ đổi mới. Bảo đảm Quốc hội khoá XI thực sự tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân và đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa;

Lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tại cơ quan đại biểu cao nhất, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất;

Nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của công dân, tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong cán bộ và nhân dân các luật và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng bầu cử về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, bảo đảm sự ủng hộ và tích cực tham gia bầu cử của các tầng lớp nhân dân;

Bảo đảm tốt công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đề cao cảnh giác, đấu tranh ngăn chặn kịp thời những luận điệu xuyên tạc, những âm mưu, hoạt động lợi dụng bầu cử để gây rối; chống mọi hành vi vi phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân. Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về bầu cử.

Chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện tốt trách nhiệm được giao, góp phần bảo đảm thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 2 tháng 4 năm 2002.

95