Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 59/1997/NQ-CP về phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 1997 của Chính phủ do Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 59/1997/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 05/06/1997   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 05/06/1997, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 59/1997/NQ-CP về phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 1997 của Chính phủ.

Để thực hiện chiến lược hướng mạnh về xuất khẩu phục vụ công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, cần tăng cường đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ, nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu chiếm lĩnh thị trường. Trong giai đoạn trước mắt, Chính phủ chủ trương:

1. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển thị trường xuất khẩu, kể cả xuất khẩu ra nước ngoài và xuất khẩu tại chỗ.

Các Bộ quản lý chuyên ngành, các Tổng công ty ngành hàng chịu trách nhiệm chính trong việc tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu. Bộ Thương mại có bộ phận nghiên cứu sâu về thị trường để phục vụ việc hoạch định chính sách, tạo cơ sở pháp lý và chính sách phù hợp cho từng khu vực thị trường; tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại. Bộ thương mại chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính và Ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ hoàn thành trong quý III/1997 việc sắp xếp lại các phận Thương vụ, đại diện Thương mại của nước ta ở nước ngoài theo đúng Nghị định số 183/CP ngày 18/11/1994. Các doanh nghiệp Việt Nam xúc tiến việc mở Văn phòng đại diện ở nước ngoài theo đúng Nghị định số 40/CP ngày 19/5/1994 để củng cố và phát triển thị trường.

2. Khuyến khích mọi thành phần kinh tế sản xuất hàng xuất khẩu và tham gia xuất khẩu. Bộ Thương mại chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan trình Chính phủ ban hành trong quý III/1997 Danh mục các mặt hàng khi xuất khẩu, doanh nghiệp phải có giấy phép kinh doanh xuất khẩu mặt hàng đó. Những mặt hàng còn lại, các doanh nghiệp được phép xuất khẩu mà không cần có giấy phép kinh doanh xuất khẩu. Đối với những mặt hàng quản lý bằng hạn ngạch, mặt hàng liên quan đến các cân đối lớn của nền kinh tế, có thể thí điểm cho phép một số doanh nghiệp của các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh tham gia xuất khẩu nếu đủ điều kiện. Bộ Thương mại và các Bộ quản lý chuyên ngành xây dựng các định chế và biện pháp quản lý cụ thể, rõ ràng và hướng dẫn các tổ chức kinh doanh hoạt động đúng pháp luật.

Bộ Thương mại chủ trì, cùng các Bộ quản lý chuyên ngành, trước hết là Bộ Công nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát các quy định hiện hành, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung để xây dựng cơ chế điều hành xuất - nhập khẩu ổn định lâu dài, trình Chính phủ ban hành trong quý III/1997. Thực hiện cơ chế Nhà nước đấu thầu và bán hạn ngạch xuất - nhập khẩu đối với những mặt hàng có hạn ngạch để loại bỏ cơ chế "xin và cho"

84