• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Nghị quyết 72/NQ-CP năm 2013 điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mộc Châu để thành lập huyện Vân Hồ thuộc tỉnh Sơn La do Chính phủ ban hành

Tải về Nghị quyết 72/NQ-CP
Bản Tiếng Việt

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 72/NQ-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN MỘC CHÂU ĐỂ THÀNH LẬP HUYỆN VÂN HỒ THUỘC TỈNH SƠN LA

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Sơn La như sau:

1. Thành lập huyện Vân Hồ thuộc tỉnh Sơn La trên cơ sở điều chỉnh 97.984 ha diện tích tự nhiên và 55.797 nhân khẩu của 14 xã: Chiềng Khoa, Chiềng Xuân, Chiềng Yên, Liên Hòa, Lóng Luông, Mường Chen, Mường Tè, Quang Minh, Song Khủa, Suối Bàng, Tân Xuân, Tô Múa, Vân Hồ, Xuân Nha thuộc huyện Mộc Châu.

a) Huyện Vân Hồ có 97.984 ha diện tích tự nhiên và 55.797 nhân khẩu; có 14 xã.

b) Địa giới hành chính huyện Vân Hồ: Đông giáp huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình; Tây giáp huyện Mộc Châu; Nam giáp các huyện Mường Lát, Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Bắc giáp huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

2. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mộc Châu để thành lập huyện Vân Hồ:

a) Huyện Mộc Châu còn lại 108.166 ha diện tích tự nhiên và 104.730 nhân khẩu; có 15 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm thị trấn Mộc Châu, thị trấn Nông trường Mộc Châu và các xã: Chiềng Hắc, Chiềng Khừa, Chiềng Sơn, Đông Sang, Hua Păng, Lóng Sập, Mường Sang, Nà Mường, Tân Hợp, Tân Lập, Tà Lại, Phiêng Luông, Quy Hướng.

b) Tỉnh Sơn La có 1.417.444 ha diện tích tự nhiên và 1.126.629 nhân khẩu, có 12 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm thành phố Sơn La trực thuộc tỉnh và 11 huyện: Bắc Yên, Mai Sơn, Mộc Châu, Mường La, Phù Yên, Quỳnh Nhai, Sông Mã, Sốp Cộp, Thuận Châu, Vân Hồ, Yên Châu; 204 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 188 xã, 07 phường và 09 thị trấn (tăng 01 huyện).

Điều 2. Nghị quyết ngày có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- HĐND, UBND tỉnh Sơn La;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- Tổng cục Thống kê (Bộ KH và ĐT);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: V.III, TCCB, TCCV, TH, KTN, PL, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 72/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 10/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 18/06/2013   Số công báo: Từ số 335 đến số 336
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 72/NQ-CP

118

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
193037