• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Tổ chức Quốc hội


 

Nghị quyết 773/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với ông Hồ Văn Năm do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Tải về Nghị quyết 773/NQ-UBTVQH14
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 773/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHO THÔI LÀM NHIỆM VỤ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV ĐỐI VỚI ÔNG HỒ VĂN NĂM

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ ý kiến của Ban Bí thư tại Công văn số 10442-CV/VPTW ngày 10/9/2019 của Văn phòng Trung ương về việc xem xét để ông Hồ Văn Năm thôi làm đại biểu Quốc hội khóa XIV;

Xét Đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội của ông Hồ Văn Năm;

Căn cứ Tờ trình số 734/TTr-BCTĐB ngày 18 tháng 9 năm 2019 của Ban Công tác đại biểu và kết quả biểu quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 37 ngày 18 tháng 9 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với ông Hồ Văn Năm, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, do đã bị thi hành kỷ luật về Đảng và có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu vì lý do sức khỏe, kể từ ngày 18 tháng 9 năm 2019.

Điều 2. Các ông: Trưởng Ban Công tác đại biểu, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai và ông Hồ Văn Năm theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 773/NQ-UBTVQH14   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội   Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 18/09/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 07/10/2019   Số công báo: Từ số 815 đến số 816
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 773/NQ-UBTVQH14

129

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
426230