• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 92/NQ-CP năm 2016 về ký Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam - Campuchia do Chính phủ ban hành

Tải về Nghị quyết 92/NQ-CP
Bản Tiếng Việt

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/NQ-CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KÝ BẢN THỎA THUẬN THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI SONG PHƯƠNG GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ HOÀNG GIA CAMPUCHIA

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 477/TTr-BCT ngày 15 tháng 9 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung dự thảo Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia (Bản Thỏa thuận).

Điều 2. Ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Bản Thỏa thuận trên với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Hoàng gia Campuchia.

Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn thành thủ tục đối ngoại theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTg;
- Các Thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: CT, NG, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: PL, KTTH, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3)ph.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 92/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 20/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 92/NQ-CP

537

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
326719