• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 98/2014/NQ-HĐND15 về đặt tên quảng trường, đường, phố, trên địa bàn huyện Kinh Môn và huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Tải về Nghị quyết 98/2014/NQ-HĐND15
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 98/2014/NQ-HĐND15

Hải Dương, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, PHỐ, QUẢNG TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KINH MÔN VÀ HUYỆN THANH HÀ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng; Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố, công trình công cộng, ban hành theo Nghị định 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên quảng trường, đường, phố trên địa bàn huyện Kinh Môn và huyện Thanh Hà; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định đặt tên quảng trường, đường, phố, trên địa bàn huyện Kinh Môn và huyện Thanh Hà, cụ thể như sau:

1. Trên địa bàn huyện Kinh Môn:

- Đặt tên cho 01 đường tại thị trấn Minh Tân là: đường Nguyễn Văn Cừ.

- Đặt tên cho 01 đường và 02 phố tại thị trấn Kinh Môn, là: đường Trần Hưng Đạo, phố Nguyễn Trãi và phố Quang Trung.

- Đặt tên cho 01 phố tại thị trấn Phú Thứ là: phố Lê Hồng Phong.

(có thông tin chi tiết kèm theo)

2. Trên địa bàn huyện Thanh Hà:

Đặt tên cho 01 quảng trường là: quảng trường Thanh Bình.

(có thông tin chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 8 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Thanh Quyến

 

DANH SÁCH

ĐẶT TÊN QUẢNG TRƯỜNG, ĐƯỜNG, PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KINH MÔN VÀ HUYỆN THANH HÀ
(Kèm theo Nghị quyết số 98 /2014/NQ-HĐND15 ngày 11/12/ 2014 của HĐND tỉnh)

HUYỆN KINH MÔN

1. Thị trấn Minh Tân

Đường Nguyễn Văn Cừ

- Điểm đầu: Đường Minh Tân/ĐT.388 (gốc Đa)

- Điểm cuối: Cống trục đi xã Tân Dân (cổng Công ty Minh Phúc)

- Mặt đường: Bê tông xi măng; chiều dài 2.500m; rộng 10m

2. Thị trấn Kinh Môn

Đường Trần Hưng Đạo/ĐT.389 (Nằm trên Đường tỉnh 389)

- Điểm đầu: Đường tỉnh 389, Cửa hàng Xăng dầu số 22 - giáp xã Hiệp An

- Điểm cuối: Đường tỉnh 389 km 23 (giáp xã Hiệp Sơn)

- Mặt đường: Nhựa; chiều dài 2.200 m; chiều rộng 12 m

Phố Quang Trung

- Điểm đầu: Đuờng Trần Hưng Đạo/ĐT.389

- Điểm cuối: Đường Thanh Niên

- Mặt đường: Nhựa; chiều dài 1.197m; chiều rộng 8m

Phố Nguyễn Trãi

- Điểm đầu: Đường Trần Hưng Đạo/ĐT.389

- Điểm cuối: Khu dân cư An Trung

- Mặt đường: Nhựa; chiều dài 1.075m; chiều rộng 8m

3. Thị trấn Phú Thứ

Phố Lê Hồng Phong

- Điểm đầu: Đường Vạn Đức

- Điểm cuối: Giáp đường khai thác mỏ đất khu dân cư Vạn Chánh 4

- Mặt đường: Đất chân cộn; chiều dài 1.400 m; chiều rộng 4 m.

HUYỆN THANH HÀ

Quảng trường Thanh Bình

- Địa điểm: Khu 1 thị trấn Thanh Hà

- Phía Đông: giáp khu dân cư số 1 thị trấn Thanh Hà

- Phía Tây: giáp Đài tưởng niệm huyện Thanh Hà

- Phía Nam: giáp cánh đồng thị trấn Thanh Hà

- Phía Bắc: giáp Đường tỉnh 390 đoạn Km 26 + 950 đến Km 27 + 83

- Diện tích: 16.727 m2

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 98/2014/NQ-HĐND15   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương   Người ký: Bùi Thanh Quyến
Ngày ban hành: 11/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 98/2014/NQ-HĐND15

190

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262559