Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết liên tịch số 01/2004/NQLT-MTTQ-BTNMT về việc phối hợp thực hiện Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia do mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/2004/NQLT-MTTQ-BTNMT   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam   Người ký: Huỳnh Đảm, Mai Ái Trực
Ngày ban hành: 28/10/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 23/11/2004   Số công báo: Số 24
      Tình trạng: Đã biết

231