• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thủy sản


 

Nghị quyết liên tịch số 02/2006/NQLT-BTS-TƯĐTN về phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành Thủy sản, giai đoạn 2006 - 2010 do Bộ Thủy sản - Trung ương đoàn ban hành

Tải về Nghị quyết 02/2006/NQLT-BTS-TƯĐTN
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/2006/NQLT-BTS-TƯĐTN   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh   Người ký: Đào Ngọc Dung, Tạ Quang Ngọc
Ngày ban hành: 18/01/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 28/02/2006   Số công báo: Từ số 43 đến số 44
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết

Ngày 18/01/2006, Bộ Thủy sản - Trung ương đoàn ban hành Nghị quyết liên tịch số 02/2006/NQLT-BTS-TƯĐTN về phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành Thủy sản, giai đoạn 2006 - 2010.

Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế Thủy sản cho thanh niên:

- Tổ chức tìm hiểu chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về định hướng phát triển ngành Thủy sản, tiềm năng kinh tế Thủy sản, tuyên truyền phổ biến Luật Thủy sản, Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ giữa nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

- Nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sinh thái biển thông qua các hoạt động tập huấn, các cuộc thi, diễn đàn của tuổi trẻ, ngăn chặn các hoạt động dùng vật liệu nổ, hóa chất, xung điện, ánh sáng trong khai thác thủy sản làm hủy diệt nguồn lợi, hủy hoại môi trường sống.

- Tuyên truyền các quy định đăng ký, đăng kiểm các phương tiện khai thác thủy sản cho các chủ tầu thuyền. Thường xuyên thông tin cho các chủ tàu, các thuyền viên trẻ những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực khai thác, bảo vệ nguồn lợi.

- Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin tuyên truyền trong thanh niên về các tiến bộ kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, kinh doanh thủy sản; các chương trình phát triển kinh tế thủy sản; các mô hình mới; xuất bản sách kỹ thuật nuôi trồng thủy sản; xây dựng các phóng sự, chuyên đề, bản tin tuyên truyền trên các báo, chương trình phát thanh, truyền hình của Đoàn thanh niên và ngành Thủy sản.

- Giáo dục thanh niên ý thức lập thân, lập nghiệp, xóa đói giảm nghèo và làm giàu bằng nghề thủy sản; giáo dục truyền thống yêu nước, lòng yêu nghề, tinh thần khắc phục khó khăn để xây dựng và phát triển ngành Thủy sản. Trang bị cho Đoàn viên thanh niên trực tiếp tham gia phát triển kinh tế thủy sản những kiến thức cần thiết để hội nhập kinh tế quốc tế.

Từ khóa: Nghị quyết 02/2006/NQLT-BTS-TƯĐTN

118

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
9658