Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 01/2002/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2001 do Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/2002/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 03/01/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/02/2002   Số công báo: Số 5
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 3/1/2002, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/2002/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2001. Cụ thể,

Trong ngày 27, 28 và sáng ngày 29 tháng 12 năm 2001, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 12 năm 2001, thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau đây:

1- Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Thương mại trình bày Tờ trình Chính phủ về Chương trình Tổ chức thực thi Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ

2- Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Thương mại trình bày Tờ trình Chính phủ về dự án Pháp lệnh Đối xử Tối huệ quốc và Đối xử quốc gia trong thương mại quốc tế; dự án Pháp lệnh về Các biện pháp tự vệ trong thương mại hàng hoá với nước ngoài; nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình bày Báo cáo Tổng hợp ý kiến các thành viên Chính phủ về hai dự thảo Pháp lệnh.

3- Chính phủ nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình trình bày Tờ trình Chính phủ về dự án Pháp lệnh Dân số; nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình bày Báo cáo Tổng hợp ý kiến thành viên Chính phủ về dự thảo Pháp lệnh.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/01/2002

83