Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 01/2003/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2002 do Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/2003/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 07/01/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/02/2003   Số công báo: Số 8
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 7/1/2003, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/2003/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2002. Cụ thể,

Chính phủ nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình dự thảo Quy chế làm việc của Chính phủ (sửa đổi).

Thời gian qua, việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 11/1998/NĐ-CP ngày 24/01/1998 đã có tác động tích cực đến toàn bộ hệ thống hành chính nhà nước. Lề lối làm việc của Chính phủ ngày càng đi vào nề nếp, có hiệu quả. Sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo chương trình công tác, vừa toàn diện vừa có trọng tâm trọng điểm, xử lý kịp thời linh hoạt các tình huống. Quan hệ phối hợp giữa Chính phủ với các cơ quan Đảng, Quốc hội và các đoàn thể ngày càng được thực hiện có nề nếp hơn.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Quy chế còn bộc lộ một số mặt yếu kém nổi lên cần khắc phục là: trách nhiệm cá nhân chưa rõ ràng, công tác tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và các quyết định hành chính chưa được tốt, sự phối hợp liên ngành thiếu chặt chẽ, kỷ cương kỷ luật hành chính còn yếu kém, công tác thông tin chưa thông suốt làm hạn chế đáng kể đến hiệu quả chỉ đạo điều hành của Chính phủ. Nhiều quy định của Quy chế hiện hành đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, cần được sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình mới.

Căn cứ vào mục tiêu, yêu cầu của chương trình cải cách hành chính, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành của Chính phủ, cần thực hiện một cách mạnh mẽ hơn việc cải tiến lề lối làm việc: phân định rõ trách nhiệm và thẩm quyền của tập thể Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và mỗi thành viên Chính phủ, đề cao trách nhiệm cá nhân; nâng cao chất lượng phiên họp Chính phủ; thực hiện mỗi việc chỉ do một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính; giải quyết tốt mối quan hệ phối hợp liên ngành, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, bảo đảm cho toàn bộ hệ thống hành chính vận hành thông suốt, hiệu quả hơn. Dự thảo Quy chế làm việc mới của Chính phủ đã cơ bản đáp ứng các yêu cầu nói trên.

Chính phủ nhất trí thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Chính phủ; giao Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ và các đại biểu dự họp, hoàn chỉnh dự thảo Quy chế, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

83