Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 03/1998/NQ-CP về việc phiên họp thường kỳ tháng 2 năm 1998 của Chính phủ do Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/1998/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 03/03/1998   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/04/1998   Số công báo: Số 10
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 03/03/1998, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 03/1998/NQ-CP về việc phiên họp thường kỳ tháng 2 năm 1998 của Chính phủ.

Thông qua nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định về chính sách thương mại trên địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc do Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển trình. Giao Bộ Thương mại phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan, tiếp thu các ý kiến trong phiên họp, đặc biệt là các vấn đề về cơ chế, biện pháp bảo đảm cho người dân thực sự được hưởng kết quả của những chính sách khuyến khích phát triển thương mại, tiêu thụ sản phẩm và trợ giá, trợ cước vận chuyển, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 3 năm 1998.

90