Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 08/2002/NQ-CP về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2002 do Chính Phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 08/2002/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 04/07/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/07/2002   Số công báo: Số 36
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 4/7/2002, Chính Phủ ban hành Nghị quyết số 08/2002/NQ-CP về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2002. Cụ thể,

Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Báo cáo bổ sung tình hình thực hiện kế hoạch và ngân sách năm 2001, thực hiện nhiệm vụ kế hoạch và ngân sách 6 tháng đầu năm 2002; Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Báo cáo bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2001, tình hình ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2002 và các giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2002.

Chính phủ đã nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình Báo cáo một số vấn đề về công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2002.

Chính phủ nghe Tổng Thanh tra Nhà nước trình dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến các thành viên Chính phủ về dự án Luật.

99