Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 14/2004/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 do Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14/2004/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 09/12/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 13/12/2004   Số công báo: Số 13
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 9/12/2004, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 14/2004/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11. Cụ thể,

1. Chính phủ đã nghe Đề án Chính sách năng lượng quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp trình.

Năng lượng vừa là ngành sản xuất, vừa là ngành kết cấu hạ tầng cho toàn bộ nền kinh tế - xã hội, là ưu tiên đặc biệt của mỗi quốc gia. Đảm bảo an ninh năng lượng trong điều kiện thế giới luôn xảy ra khủng hoảng là yêu cầu chiến lược lâu dài. Vì vậy, trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã rất quan tâm đầu tư xây dựng và phát triển ngành năng lượng, tạo nên những bước phát triển vượt bậc của ngành, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới đất nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, ngành năng lượng Việt Nam vẫn trong tình trạng kém phát triển; chúng ta vẫn đang thuộc diện nước có mức sản xuất và tiêu thụ năng lượng bình quân đầu người thấp. Trình độ phát triển của ngành năng lượng còn nhiều yếu kém, bất cập; hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động thấp; việc định giá năng lượng chưa hợp lý; đầu tư phát triển còn rất thấp so với nhu cầu...

2. Chính phủ đã xem xét dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do Bộ Công an trình; nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến các thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị định.

3. Chính phủ đã nghe báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2004 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình; xem xét báo cáo về tình hình thương mại do Bộ Thương mại trình.

93