Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 17/2001/NQ-HĐ về việc khen thưởng đối với Hội đồng nhân dân các cấp Thành phố Hà Nội do Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành, để bổ sung, sửa đổi một số điểm của Nghị quyết số 77/1998/NQ-HĐ ngày 23/7/1998 của Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XI ban hành quy chế tạm thời vể khen thưởng đối với Hội đồng nhân dân các cấp Thành phố Hà Nội(HĐND Thành phố Hà Nội khóa XII, kỳ họp thứ 5, từ ngày 16 đến ngày 18/7/2001)

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 17/2001/NQ-HĐ   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Phùng Hữu Phú
Ngày ban hành: 18/07/2001   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

91