Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 241-NQ/HĐNN7 về việc sửa đổi Sắc luật số 02-SL/76 ngày 15-3-1976 về việc bắt, giam những phần tử cần tập trung cải tạo do Hội đồng Nhà nước ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 241-NQ/HĐNN7   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Hội đồng Nhà nước   Người ký: Trường Chinh
Ngày ban hành: 30/10/1982   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/11/1982   Số công báo: Số 22
      Tình trạng: Đã biết

86