Tên thành viên

Mật khẩu


Nghị quyết số 241-NQ/HĐNN7 về việc sửa đổi Sắc luật số 02-SL/76 ngày 15-3-1976 về việc bắt, giam những phần tử cần tập trung cải tạo do Hội đồng Nhà nước ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 241-NQ/HĐNN7   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Hội đồng Nhà nước   Người ký: Trường Chinh
Ngày ban hành: 30/10/1982   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/11/1982   Số công báo: Số 22
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


61