Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 33/1999/NQ-QH10 về chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2000 do Quốc Hội ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 33/1999/NQ-QH10   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội   Người ký: Nông Đức Mạnh
Ngày ban hành: 21/12/1999   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 21/12/1999, Quốc Hội ban hành Nghị quyết số 33/1999/NQ-QH10 về chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2000. Cụ thể,

Thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2000 như sau:

1- Các dự án luật

Tại kỳ họp thứ 7 (tháng 4-2000):

a) Quốc hội thảo luận, cho ý kiến một số nội dung về tổ chức bộ máy nhà nước trong Hiến pháp năm 1992 cần phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và quyết định thành lập Uỷ ban sửa đổi Hiến pháp.

b) Các dự án trình Quốc hội xem xét, thông qua:

1. Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi);

2. Luật khoa học và công nghệ;

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí;

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự.

c) Các dự án trình Quốc hội thảo luận, cho ý kiến:

1. Luật kinh doanh bảo hiểm;

2. Luật phòng, chống ma tuý.

d) Các dự án tổ chức lấy ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại các Đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương:

1. Luật bảo vệ di sản văn hoá dân tộc.

Tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10-2000)

a) Các dự án trình Quốc hội xem xét, thông qua:

1. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều về tổ chức bộ máy nhà nước của Hiến pháp năm 1992.

2. Luật kinh doanh bảo hiểm;

3. Luật phòng, chống ma tuý.

b) Các dự án trình Quốc hội thảo luận, cho ý kiến:

1. Bộ luật tố tụng dân sự;

2. Luật biên giới quốc gia;

3. Luật về hoạt động giám sát của Quốc hội.

c) Dự án tổ chức lấy ý kiến đại biểu Quốc hội tại các Đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương:

1. Luật dân tộc;

2. Luật phòng cháy, chữa cháy.

2- Các dự án pháp lệnh

a) Chương trình thông qua:

1. Pháp lệnh về tình trạng khẩn cấp;

2. Pháp lệnh đấu thầu;

3. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức;

4. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh chống tham nhũng;

5. Pháp lệnh chăm sóc người cao tuổi;

6. Pháp lệnh phí và lệ phí;

7. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thi hành án dân sự;

8. Pháp lệnh tổ chức luật sư (sửa đổi);

88