Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 35/2004/QH11 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005 do Quốc Hội ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 35/2004/NQ-QH11   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội   Người ký: Nguyễn Văn An
Ngày ban hành: 03/12/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 02/01/2005   Số công báo: Số 2
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 25/11/2004, Quốc Hội ban hành Nghị quyết số 35/2004/QH11 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005. Cụ thể,

Nghị quyết thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005 như sau:

1. Tại kỳ họp thứ bảy (dự kiến vào tháng 5-2005):

a) Trình Quốc hội thông qua: 11 dự án luật

Bộ luật dân sự (sửa đổi);

Luật thương mại (sửa đổi);

Bộ luật hàng hải Việt Nam (sửa đổi);

Luật dược;

Luật đường sắt Việt Nam;

Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế;

Luật quốc phòng;

Luật kiểm toán nhà nước;

Luật giáo dục (sửa đổi);

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự.

b) Trình Quốc hội cho ý kiến: 11 dự án luật

Luật du lịch;

Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi);

Luật các công cụ chuyển nhượng trong ngân hàng;

Luật sở hữu trí tuệ;

Luật giao dịch điện tử;

Luật về nhà ở;

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi);

Luật thanh niên;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản;

Luật công an nhân dân;

Luật chống tham nhũng.

2. Tại kỳ họp thứ tám (dự kiến vào tháng 10-2005):

a) Trình Quốc hội thông qua: 11dự án luật

Luật du lịch;

Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi);

Luật các công cụ chuyển nhượng trong ngân hàng;

Luật sở hữu trí tuệ;

Luật giao dịch điện tử;

Luật về nhà ở;

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi);

Luật thanh niên;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản;

Luật công an nhân dân;

Luật chống tham nhũng.

b) Trình Quốc hội cho ý kiến: 9 dự án luật

Luật doanh nghiệp;

Luật đầu tư;

Luật bảo hiểm xã hội;

Luật kinh doanh bất động sản;

Luật hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi);

Luật công nghệ thông tin;

Bộ luật thi hành án;

Luật điện ảnh;

Luật đăng ký bất động sản.

II. Các dự án pháp lệnh: 16 dự án

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính;

Pháp lệnh về công tác cảnh vệ;

Pháp lệnh đấu thầu;

Pháp lệnh trợ giúp pháp lý;

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2004.

88