Tên thành viên

Mật khẩu


Nghị quyết số 74/2008/NQ-HĐND về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) quận Tân Phú và 11 phường của quận Tân Phú do Hội đồng nhân dân quận Tân Phú ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 74/2008/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Huỳnh Văn Nẫu
Ngày ban hành: 08/10/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/11/2008   Số công báo: Số 84
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


57