• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Pháp lệnh sửa đổi Điều 18 Pháp lệnh Tổ chức Toà án quân sự năm 2000

Tải về Pháp lệnh sửa đổi Điều 18 Pháp lệnh Tổ chức Toà án quân sự năm 2000
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 25/2000/PL-UBTVQH10

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2000

 

PHÁP LỆNH

CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 25/2000/PL-UBTVQH10 NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2000 SỬA ĐỔI ĐIỀU 18 CỦA PHÁP LỆNH TỔ CHỨC TOÀ ÁN QUÂN SỰ

Căn cứ vào Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
Căn cứ vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự đã được Quốc hội thông qua ngày 09 tháng 6 năm 2000;
Pháp lệnh này sửa đổi Điều 18 của Pháp lệnh tổ chức Toà án quân sự đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 4 năm 1993.

Điều 1

Sửa đổi Điều 18 của Pháp lệnh tổ chức Toà án quân sự như sau:

"Điều 18

1- Toà án quân sự trung ương có thẩm quyền:

a) Phúc thẩm những vụ án mà bản án, quyết định chưa có hiệu lực pháp luật của các Toà án quân sự cấp dưới trực tiếp bị kháng cáo, kháng nghị;

b) Giám đốc thẩm, tái thẩm những vụ án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của các Toà án quân sự cấp dưới trực tiếp bị kháng nghị.

2- Toà án quân sự trung ương giám đốc việc xét xử của các Toà án quân sự cấp dưới."

Điều 2

Pháp lệnh này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2000.

Điều 3

Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này.

 

 

Nông Đức Mạnh

(Đã ký)

 

Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 25/2000/PL-UBTVQH10   Loại văn bản: Pháp lệnh
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội   Người ký: Nông Đức Mạnh
Ngày ban hành: 25/07/2000   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/09/2000   Số công báo: Số 35
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Pháp lệnh sửa đổi Điều 18 Pháp lệnh Tổ chức Toà án quân sự năm 2000

551

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
46784