• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


 

Quy định 256-QĐ/TW năm 2009 về xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh do Ban Bí thư ban hành

Tải về Quy định 256-QĐ/TW
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 256-QĐ/TW   Loại văn bản: Quy định
Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương   Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 16/09/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết

Quy định 256-QĐ/TW năm 2009 xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên.

Ngày 16/9/2009 Ban chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định 256-QĐ/TW về xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia HCM.

Theo đó, việc xác định trình độ lý luận chính trị được quy định tại Quy định 256-QĐ/TW nhằm đảm bảo thống nhất tiêu chuẩn trình độ lý luận chính trị trong Đảng và làm cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về lý luận chính trị và thực hiện những chính sách phù hợp đối với cán bộ, đảng viên.

Xác định trình độ lý luận chính trị được áp dụng với các đối tượng có nhu cầu xác định trình độ lý luận chính trị bao gồm:

  • Cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các trường ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng.
  • Cán bộ, đảng viên đã học đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

Nguyên tắc xác định

Nội dung chương trình sơ cấp, trung cấp, cao cấp lý luận chính trị của hệ thống trường chính trị của Đảng được lấy làm chuẩn để đối chiếu với nội dung, chương trình cán bộ, đảng viên đã được học.

Giá trị của giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị

Giấy xác nhận được ghi trong hồ sơ lý lịch của cán bộ, đảng viên và tương đương với tiêu chuẩn về lý luận chính trị khi xét dự thi nâng ngạch công chức, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Quy định 256-QĐ/TW có hiệu lực từ ngày 16/9/2009.

Từ khóa: Quy định 256-QĐ/TW

22.815

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
112750