• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam


Văn bản pháp luật về Thi hành Điều lệ Đảng

 

Quy định 29-QĐ/TW thi hành Điều lệ Đảng do Bộ Chính trị ban hành

Tải về Quy định 29-QĐ/TW
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 29-QĐ/TW   Loại văn bản: Quy định
Nơi ban hành: Bộ Chính trị   Người ký: Lê Khả Phiêu
Ngày ban hành: 02/06/1997   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết

Ngày 02/06/1997, Bộ Chính Trị đã ban hành Quy định 29-QĐ/TW thi hành Điều lệ Đảng.

Quyền ứng cử:

- Tất cả đảng viên chính thức đều có quyền ứng cử vào cấp uỷ các cấp, dù đảng viên đó là đại biểu hay không là đại biểu của đại hội.

Đảng viên không phải là đại biểu của đại hội ứng cử vào cấp uỷ từ cấp huyện, quận và tương đương trở lên phải có các điều kiện: chậm nhất là 15 ngày trước khi họp đại hội phải gửi đến cấp uỷ triệu tập đại hội đơn xin ứng cử; bản xác nhận lý lịch và bản nhận xét của cấp uỷ cơ sở. Nếu không có đủ các điều kiện đó thì đơn xin ứng cử không có giá trị.

- Cấp uỷ viên các cấp có quyền ứng cử để bầu vào ban thường vụ; uỷ viên thường vụ có quyền ứng cử để bầu bí thư, phó bí thư. Trường hợp cấp uỷ chỉ bầu bí thư, phó bí thư, không bầu ban thường vụ thì cấp uỷ viên có quyền ứng cử để bầu bí thư, phó bí thư.

- Chỉ có đại biểu chính thức (ở đại hội đại biểu) và đảng viên chính thức (ở đại hội đảng viên) mới có quyền ứng cử làm đại biểu đi dự đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên trực tiếp.

Từ khóa: Quy định 29-QĐ/TW

6.484

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
140345