• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 01/2003/QĐ-BNN về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2002-2004 cho đơn vị sự nghiệp có thu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Tải về Quyết định 01/2003/QĐ-BNN
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/2003/QĐ-BNN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 03/01/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 25/03/2003   Số công báo: Số 17
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Ngày 03/01/2003, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Quyết định 01/2003/QĐ-BNN về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2002-2004 cho đơn vị sự nghiệp có thu.

Kinh phí ngân sách nhà nước cấp chi bảo đảm hoạt động thường xuyên cho đơn vị là 3.830 triệu đồng (Ba nghìn tám trăm ba mươi triệu đồng).

Số kinh phí này được ổn định trong 3 năm (2002, 2003, 2004) và hàng năm được tăng thêm theo tỷ lệ do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

.

Từ khóa: Quyết định 01/2003/QĐ-BNN

159

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
17311