• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Quyết định về Giao thông, vận tải năm 2018

Quyết định 01/2006/QĐ-BGTVT về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường sắt quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/2006/QĐ-BGTVT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Đào Đình Bình
Ngày ban hành: 04/01/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/01/2006   Số công báo: Từ số 21 đến số 22
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết

Ngày 04/01/2006, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 01/2006/QĐ-BGTVT về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường sắt quốc gia.

Phạm vi điều chỉnh

Văn bản này quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi; quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, hành lý, bao gửi (sau đây gọi là Doanh nghiệp) và của hành khách, người gửi bao gửi trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có kết nối vào đường sắt quốc gia.

Từ khóa: Quyết định 01/2006/QĐ-BGTVT

145

Thành viên
Đăng nhập bằng Google