• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Quyết định 01/2006/QĐ-BXD ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2006 của ngành xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Quyết định 01/2006/QĐ-BXD
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/2006/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 03/01/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết

Ngày 03/01/2006, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 01/2006/QĐ-BXD ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2006 của ngành xây dựng.

THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH TRA:

Chỉ đạo các Sở xây dựng và các đơn vị trực thuộc lập chương trình kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2006.

Phối hợp với Bộ Công an soạn thảo ban hành Thông tư liên tịch Bộ Xây dựng và Bộ Công an về hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với một số hành vi vi phạm pháp luật hình sự trong đầu tư xây dựng.

Ban hành Chỉ thị về chấn chỉnh hoạt động thanh tra của các doanh nghiệp trực thuộc Bộ.

Ban hành Chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng trong xây dựng.

Ban hành Văn bản đôn đốc UBND, Sở xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thành lập Thanh tra chuyên ngành xây dựng.

Thực hiện việc tổ chức giao ban theo vùng đối với thanh tra các Sở xây dựng địa phương để rút kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động thanh tra. Đồng thời kiểm tra tình hình hoạt động và việc thành lập tổ chức của Thanh tra xây dựng ở một số Sở.

Phối hợp với Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng soạn thảo chương trình và giảng dạy cho cán bộ làm công tác thanh tra xây dựng để có đủ điều kiện công nhận thanh tra viên xây dựng.

Hướng dẫn đôn đốc các Sở xây dựng tiếp tục triển khai việc thanh tra, kiểm tra về đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng đất đai.

Từ khóa: Quyết định 01/2006/QĐ-BXD

154

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
8277