• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Công chứng


 

Quyết định 01/2008/QĐ-BTP ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Tải về Quyết định 01/2008/QĐ-BTP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/2008/QĐ-BTP   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Hoàng Thế Liên
Ngày ban hành: 20/02/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 03/03/2008   Số công báo: Từ số 161 đến số 162
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết

Ngày 20/2/2008, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 01/2008/QĐ-BTP ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng.

Ban hành kèm theo Quyết định này 09 mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng sau đây:

1. Đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên (Mẫu TP-CC-01);

2. Đơn đề nghị thành lập Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập) (Mẫu TP-CC-02);

3. Đơn đề nghị thành lập Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng công chứng do hai công chứng viên trở lên thành lập) (Mẫu TP-CC-03);

4. Đơn đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập) (Mẫu TP-CC-04);

5. Đơn đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng công chứng do hai công chứng viên trở lên thành lập (Mẫu TP-CC-05);

6. Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập) (Mẫu TP-CC-06);

7. Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng công chứng do hai công chứng viên trở lên thành lập) (Mẫu TP-CC-07);

8. Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập) (Mẫu TP-CC-08);

9. Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng công chứng do hai công chứng viên trở lên thành lập) (Mẫu TP-CC-09).

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Từ khóa: Quyết định 01/2008/QĐ-BTP

324

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
62525