Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 01/2012/QĐ-UBND sửa đổi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 25/2009/QĐ-UBND

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/2012/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang   Người ký: Lê Văn Nưng
Ngày ban hành: 16/01/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 01/2012/QĐ-UBND , Quyet dinh 01/2012/QD-UBND , Quyết định 01 , Quyết định 01 , Quyet dinh 01 2012 , Quyet dinh 01 2012

40