• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 02/2005/QĐ-BKHCN về chức năng, nhiệm vụ của Bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo Dự án tổng thể "­Ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở ở Việt Nam giai đoạn 2004 - 2008" do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tải về Quyết định 02/2005/QĐ-BKHCN
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/2005/QĐ-BKHCN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ   Người ký: Hoàng Văn Phong
Ngày ban hành: 06/04/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 12/04/2005   Số công báo: Từ số 9 đến số 10
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 06/04/2005, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 02/2005/QĐ-BKHCN về chức năng, nhiệm vụ của Bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo Dự án tổng thể "­Ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở ở Việt Nam giai đoạn 2004 - 2008".

Bộ phận giúp việc ban chỉ đạo Dự án tổng thể "ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở ở Việt Nam giai đoạn 2004 - 2008" (gọi tắt là Bộ phận giúp việc) hoạt động dư­ới sự chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo phần mềm nguồn mở, có chức năng giúp Ban chỉ đạo phần mềm nguồn mở chuẩn bị, tổ chức và đảm bảo các hoạt động của Ban chỉ đạo theo quy định tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 26/2004/QĐ-BKHCN ngày 06/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Từ khóa: Quyết định 02/2005/QĐ-BKHCN
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
4705