• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Quyết định 02/2006/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định 15/2003/QĐ-BTC về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng cục Hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tải về Quyết định 02/2006/QĐ-BTC
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/2006/QĐ-BTC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 06/01/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 17/01/2006   Số công báo: Từ số 29 đến số 30
Lĩnh vực: Tài chính, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 06/01/2006, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định 02/2006/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định 15/2003/QĐ-BTC về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng cục Hải quan (quy định tại Điều 2, Quyết định số 15/2003/QĐ-BTC ngày 10/02/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng cục Hải quan) như sau:

- Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chương trình, kế hoạch, phương án thu thập và xử lý thông tin nghiệp vụ trên địa bàn quản lý;

- Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu thập, xử lý thông tin, tài liệu từ nguồn: công khai, bí mật, trong và ngoài ngành Hải quan theo kế hoạch được duyệt;

- Tổng hợp, phân tích, đánh giá và xử lý thông tin đã thu thập và bổ sung vào hệ thống thông tin của Tổng cục Hải quan;

- Chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ hải quan theo quy định.

Từ khóa: Quyết định 02/2006/QĐ-BTC

154

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
8547