• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Đất ngập nước

 

Quyết định 04/2004/QĐ-BTNMT phê duyệt Kế hoạch hành động về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 2004- 2010 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tải về Quyết định 04/2004/QĐ-BTNMT
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 04/2004/QĐ-BTNMT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Mai Ái Trực
Ngày ban hành: 05/04/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 19/04/2004   Số công báo: Số 11
Lĩnh vực: Đất đai, Môi trường   Tình trạng: Đã biết

Ngày 05/04/1999, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 04/2004/QĐ-BTNMT phê duyệt Kế hoạch hành động về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 2004- 2010.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2010

- Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật và hệ thống cơ quan quản lư Nhà nước về đất ngập nước.

- Quy hoạch các vùng đất ngập nước cho mục đích bảo tồn và phát triển kinh tế- xă hội.

- Khoanh vùng bảo vệ các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, quốc gia. Nâng cao diện tích các khu bảo tồn đất ngập nước, đặc biệt chú trọng tới bảo tồn các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế và quốc gia, phục hồi các vùng đất ngập nước quan trọng đă bị suy thoái.

- Thử nghiệm và nhân rộng các mô h́nh sử dụng khôn khéo và phát triển bền vững đất ngập nước tại các vùng đất ngập nước đặc thù cho các hệ sinh thái.

- Xây dựng hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về đất ngập nước trên toàn quốc.

- Xă hội hoá hoạt động bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước.

 

Từ khóa: Quyết định 04/2004/QĐ-BTNMT
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
5933