• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Chứng khoán


 

Quyết định 05/1999/QĐ-UBCK3 về Quy chế lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Tải về Quyết định 05/1999/QĐ-UBCK3
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 05/1999/QĐ-UBCK3   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước   Người ký: Lê Văn Châu
Ngày ban hành: 27/03/1999   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/07/1999   Số công báo: Số 26
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 30/03/2007, Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định 05/1999/QĐ-UBCK3 về Quy chế lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán.

Hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật

a) Các Bộ, ngành và địa phương rà soát, sửa đổi tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành và các quy định kỹ thuật, quy trình, quy phạm, quy chuẩn, tài liệu kỹ thuật bắt buộc áp dụng đã được ban hành phục vụ quản lý nhà nước để chuyển đổi thành quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với pháp luật Việt Nam và các nguyên tắc của Hiệp định TBT.

b) Hoàn thiện hệ thống các quy định pháp luật về xây dựng, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật.

c) Các Bộ, ngành và địa phương quan tâm thực hiện nghĩa vụ minh bạch hoá trong việc xây dựng và ban hành các quy chuẩn kỹ thuật. Cụ thể là:

- Đăng tải toàn bộ các dự thảo quy chuẩn kỹ thuật trên Phụ trương và Trang điện tử của Công báo hoặc Đăng bạ quy chuẩn kỹ thuật;

- Tiếp nhận và xử lý các ý kiến góp ý của tất cả các bên có quan tâm đối với dự thảo các văn bản nói trên; thời gian góp ý kiến tối thiểu là 60 ngày trước khi ban hành.

- Thực hiện các quy định của WTO và Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật về thời điểm có hiệu lực của quy chuẩn kỹ thuật.

Quyết định 05/1999/QĐ-UBCK3 có hiệu lực từ ngày 14/04/2007.

Từ khóa: Quyết định 05/1999/QĐ-UBCK3

360

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
16960