• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại


 

Quyết định 05/2007/QĐ-BKHCN ban hành “Chương trình thực hiện Đề án triển khai thực hiện Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2006 - 2010” do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tải về Quyết định 05/2007/QĐ-BKHCN
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 05/2007/QĐ-BKHCN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ   Người ký: Trần Quốc Thắng
Ngày ban hành: 30/03/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/05/2007   Số công báo: Từ số 288 đến số 289
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 30/03/2007, Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 05/2007/QĐ-BKHCN ban hành “Chương trình thực hiện Đề án triển khai thực hiện Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2006 - 2010”.

Hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật

a) Các Bộ, ngành và địa phương rà soát, sửa đổi tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành và các quy định kỹ thuật, quy trình, quy phạm, quy chuẩn, tài liệu kỹ thuật bắt buộc áp dụng đã được ban hành phục vụ quản lý nhà nước để chuyển đổi thành quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với pháp luật Việt Nam và các nguyên tắc của Hiệp định TBT.

b) Hoàn thiện hệ thống các quy định pháp luật về xây dựng, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật.

c) Các Bộ, ngành và địa phương quan tâm thực hiện nghĩa vụ minh bạch hoá trong việc xây dựng và ban hành các quy chuẩn kỹ thuật. Cụ thể là:

- Đăng tải toàn bộ các dự thảo quy chuẩn kỹ thuật trên Phụ trương và Trang điện tử của Công báo hoặc Đăng bạ quy chuẩn kỹ thuật;

- Tiếp nhận và xử lý các ý kiến góp ý của tất cả các bên có quan tâm đối với dự thảo các văn bản nói trên; thời gian góp ý kiến tối thiểu là 60 ngày trước khi ban hành.

- Thực hiện các quy định của WTO và Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật về thời điểm có hiệu lực của quy chuẩn kỹ thuật.

Quyết định 05/2007/QĐ-BKHCN có hiệu lực từ ngày 15/04/2007.

Từ khóa: Quyết định 05/2007/QĐ-BKHCN

278

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
17840