• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Quyết định 07/2006/QĐ-BTC về việc phát hành trái phiếu Chính phủ đợt IV năm 2006 để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tải về Quyết định 07/2006/QĐ-BTC
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 07/2006/QĐ-BTC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 25/01/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 03/02/2006   Số công báo: Từ số 17 đến số 18
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 25/01/2006, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định 07/2006/QĐ-BTC về việc phát hành trái phiếu Chính phủ đợt IV năm 2006 để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước.

Nguyên tắc và phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

4.1- Đối với trái phiếu phát hành qua Kho bạc Nhà nước (bán lẻ): Theo quyết định riêng Bộ trưởng Bộ Tài chính.

4.2- Đối với trái phiếu đấu thầu qua Trung tâm Giao dịch chứng khoán và bảo lãnh phát hành: Do Trung tâm Giao dịch chứng khoán, các đơn vị tham gia bảo lãnh và Kho bạc Nhà nước phối hợp thực hiện theo quy định hiện hành.

4.3- Thanh toán tiền gốc trái phiếu: Tiền gốc trái phiếu được thanh toán một lần khi đến hạn.

4.4- Thanh toán tiền lãi đối với trái phiếu phát hành theo phương thức đấu thầu, bảo lãnh: Tiền lãi trái phiếu được thanh toán mỗi năm một lần khi đủ 12 tháng tính từ ngày mua.

4.5- Đến hạn thanh toán gốc hoặc lãi mà chủ sở hữu trái phiếu chưa đến thanh toán thì số tiền gốc hoặc lãi đó được bảo lưu để hoàn trả khi chủ sở hữu có nhu cầu thanh toán; không tính lãi nhập gốc và không tính lãi trong thời gian quá hạn thanh toán.

Từ khóa: Quyết định 07/2006/QĐ-BTC

148

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
9123