• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu


Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

 

Quyết định 08/1999/QĐ-CDTQG về Quy chế đấu thầu mua, bán vật tư - thiết bị dự trữ quốc gia do Cục trưởng Cục dự trữ Quốc gia ban hành

Tải về Quyết định 08/1999/QĐ-CDTQG
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 08/1999/QĐ-CDTQG   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Dự trữ Quốc gia   Người ký: Ngô Xuân Huề
Ngày ban hành: 25/03/1999   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/07/1999   Số công báo: Số 28
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 25/3/1999, Cục trưởng Cục dự trữ Quốc gia ban hành Quyết định 08/1999/QĐ-CDTQG về Quy chế đấu thầu mua, bán vật tư - thiết bị dự trữ quốc gia.

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đấu thầu mua, bán vật tư - thiết bị Dự trữ quốc gia.

Trong đó, nguyên tắc đấu thầu:

1. Tổ chức đấu thầu công khai, bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các nhà thầu.

2. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức đấu thầu và xét chọn thầu phải gữi bí mật các thông tin liên quan trong suốt quá trình đấu thầu.

3. Bên mời thầu và bên trúng thầu có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh những cam kết về mua, bán hàng hoá theo kết quả trúng thầu bằng hợp đồng kinh tế.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/3/1999. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Từ khóa: Quyết định 08/1999/QĐ-CDTQG

249

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
46802