• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 08/2007/QĐ-BNV ban hành bộ chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006 - 2010 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Tải về Quyết định 08/2007/QĐ-BNV
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 08/2007/QĐ-BNV   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ   Người ký: Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành: 14/11/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 29/11/2007   Số công báo: Từ số 793 đến số 794
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Nghị định 45/2003/NĐ-CP, ngày 14/11/2007, Bộ Nội vụ đã có Quyết định 08/2007/QĐ-BNV ban hành bộ chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006 - 2010.

Ban hành kèm theo Quyết định này bộ chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phường, thị trấn bao gồm:

+ Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND phường, thị trấn.

+ Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã vùng đồng bằng.

+ Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã ở vùng trung du, miền núi vùng có đồng bào dân tộc sinh sống.

Quyết định 08/2007/QĐ-BNV này có hiệu lực kể từ ngày 14/12/2007.

Từ khóa: Quyết định 08/2007/QĐ-BNV

685

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
59428