• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 09/2003/QĐ-VPCP ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 09/2003/QĐ-VPCP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 09/2003/QĐ-VPCP   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Đoàn Mạnh Giao
Ngày ban hành: 07/08/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 01/04/2003, Căn cứ Nghị định số 15/CP, Văn phòng Chính phủ ban hành Quyết định 09/2003/QĐ-VPCP ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ.

Tiêu chuẩn viện dẫn.

TCVN 6530 – 5:1999 Vật liệu chịu lửa – Phương pháp xác định độ co, nở phụ sau khi nung.

TCVN 6530 – 6:1999 Vật liệu chịu lửa – Phương pháp xác định nhiệt độ biến dạng dưới tải trọng.

TCVN 6530 – 3:1999 Vật liệu chịu lửa – Phương pháp xác định độ xốp biểu kiến, khối lượng thể tích, độ hút nước, độ xốp thực.

TCVN 6530 – 1:1999 Vật liệu chịu lửa – Phương pháp xác định độ bền nén ở nhiệt độ thường.

TCVN 6530 – 7:2000 Vật liệu chịu lửa – Phương pháp xác định độ bền sốc nhiệt.

TCVN 6819 – 2001 Vật liệu chịu lửa chứa Crom – Phương pháp phân tích hoá học.

TCVN 7190 – 2:1999 Vật liệu chịu lửa – Phương pháp lấy mẫu – Phần 2: Lấy mẫu và kiểm tra nghiệm thu sản phẩm định hình.

Quyết định 09/2003/QĐ-VPCP có hiệu lực từ ngày 16/04/2003.

Từ khóa: Quyết định 09/2003/QĐ-VPCP

311

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
6458