Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 10/2008/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình của Ủy ban nhân dân quận 6

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10/2008/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Lê Thị Vuôn
Ngày ban hành: 21/07/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/08/2008   Số công báo: Số 65
Lĩnh vực Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 10/2008/QĐ-UBND , Quyet dinh 10/2008/QD-UBND , Quyết định 10 , Quyết định 10 , Quyet dinh 10 2008 , Quyet dinh 10 2008

35