Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 10/2018/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định 197/2001/QĐ-UB về thành lập Quỹ đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10/2018/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng   Người ký: Huỳnh Đức Thơ
Ngày ban hành: 07/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực Tài chính, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 10/2018/QĐ-UBND , Quyet dinh 10/2018/QD-UBND , Quyết định 10 , Quyết định 10 , Quyet dinh 10 2018 , Quyet dinh 10 2018

79