• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Quyết định 100/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Hoàng Trọng Phước do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 100/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 100/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 585/TTr-CP ngày 29/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Hoàng Trọng Phước, sinh ngày 28/11/1968 tại Thừa Thiên Huế, hiện trú tại: Osaka-fu, Hirakata-shi, Korien Yamanotecho 24-6, Nhật Bản.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 100/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 22/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 06/02/2018   Số công báo: Từ số 345 đến số 346
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 100/QĐ-CTN

90

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376928