• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Quản lý vận hành nhà chung cư

 

Quyết định 1022/QĐ-BXD năm 2016 công nhận đơn vị đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Quyết định 1022/QĐ-BXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1022/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN ĐƠN VỊ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư;

Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận cơ sở đủ điều kiện được đào tạo kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư của Trường Trung cấp Xây dựng thuộc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận Trường Trung cấp Xây dựng thuộc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có đủ điều kiện được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư tại địa điểm sau đây:

1. Địa điểm tổ chức đào tạo lý thuyết: Trường Trung cấp Xây dựng, số 265 đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh hoặc tại các công ty, đơn vị có nhu cầu đào tạo.

2. Địa điểm tổ chức đào tạo thực hành:

- Chung cư số 1 đường Tôn Thất Thuyết, phường 4, quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

- Chung cư A.View KDC 13C đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.

- Chung cư First Home Thạnh Lộc, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP. Hồ Chí Minh.

- Chung cư Full Hause, số 2 đường số 34, phường Bình Trị Đông, quận 12, TP. Hồ Chí Minh.

- Chung cư Mỹ Đức, hẻm 220 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

- Chung cư Mỹ An 3G, đường số 19, Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

- Chung cư Mỹ Kim, đường số 19, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

- Chung cư cao cấp Văn Thánh Bắc, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2. Cơ sở đào tạo có tên nêu tại Điều 1 của Quyết định này phải tổ chức đào tạo theo đúng địa điểm, danh sách giảng viên, tài liệu giảng dạy đã đăng ký với Bộ Xây dựng và được sử dụng con dấu nổi theo quy định khi cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị trong thời hạn 05 năm.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thủ trưởng cơ sở đào tạo có tên nêu tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- SXD TP. Hồ Chí Minh (để theo dõi, k/tra);
- Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (để đăng tải thông tin);
- Lưu: VT, Cục QLN (2b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Đức Duy

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1022/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Đỗ Đức Duy
Ngày ban hành: 04/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1022/QĐ-BXD

349

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
326187