• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp


 

Quyết định 103/2000/QĐ-BNN-TCCB sửa đổi Quy chế điều hành thực hiện dự án bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và tái tạo rừng vùng đầu nguồn sông Đà do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Tải về Quyết định 103/2000/QĐ-BNN-TCCB
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 103/2000/QĐ-BNN-TCCB   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Nguyễn Văn Đẳng
Ngày ban hành: 12/10/2000   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/12/2000   Số công báo: Số 47
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết

Ngày 12/10/2000, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Quyết định 103/2000/QĐ-BNN-TCCB sửa đổi Quy chế điều hành thực hiện dự án bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và tái tạo rừng vùng đầu nguồn sông Đà.

Nay sửa đổi Quy chế điều hành thực hiện dự án Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và tái tạo rừng vùng đầu nguồn sông Đà đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo quyết định số 115/1998/QĐ-BNN ngày 12/8/1998 như sau:

1) Huỷ bỏ điểm 3 điều 6.

2) Bổ sung thêm điểm 5 điều 7 như sau:

5. Thành lập hội đồng nghiệm thu: thành phần hội đồng nghiệm thu gồm: Chủ tịch hội đồng là Trưởng hoặc Phó Ban quản lý dự án cấp huyện. Thành viên hội đồng gồm kế toán và điều phối viên dự án cấp huyện, đại diện các ngành ở huyện (giao thông, xây dựng, thuỷ lợi, nông lâm nghiệp), tiến hành nghiệm thu theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước.

3) Thay đổi toàn bộ điều 13 như sau:

Những nội dung kế hoạch dự án được triển khai thực hiện thông qua các hợp đồng kinh tế A-B tại các Ban quản lý dự án cấp huyện. Khi kết thúc hoặc thanh lý hợp đồng, Ban quản lý dự án cấp huyện thành lập hội đồng nghiệm thu và tiến hành nghiệm thu các công trình xây dựng cơ bản (lâm sinh, lâm nông nghiệp và các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng) theo điểm 5 điều 7 mới bổ sung trong quyết đinh này.

Ban quản lý dự án cấp huyện chịu trách nhiệm về kết quả nghiệm thu, số lượng và chất lượng các công trình. Trên cơ sở kết quả nghiệm thu của Hội đồng nghiệm thu Trưởng ban quản lý dự án cấp huyện ký xác nhận khối lượng công trình làm cơ sở thanh lý vốn cho bên thi công (b), chuẩn bị hồ sơ, báo cáo trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành.

Từ khóa: Quyết định 103/2000/QĐ-BNN-TCCB

239

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
8204