• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Quyết định 1042/QĐ-UBND về Kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Kạn

Tải về Quyết định 1042/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1042/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 27 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2014-2015 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH BẮC KẠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số: 1955/QĐ-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số: 941/TTr-SGDĐT ngày 13/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Kạn như sau:

1. Ngày tựu trường:

- Giáo dục Mầm non và cấp Tiểu học: 11/8/2014.

- Cấp Trung học cơ sở và cấp Trung học phổ thông: 01/8/2014.

- Giáo dục thường xuyên: 22/8/2014.

2. Ngày khai giảng năm học mới: 05/9/2014 (thứ Sáu).

3. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ I, ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ II:

- Học kỳ I: Giáo dục mầm non và cấp tiểu học từ ngày 18/8/2014 đến ngày 27/12/2014; cấp THCS và cấp THPT từ ngày 11/8/2014 đến ngày 27/12/2014; giáo dục thường xuyên từ ngày 25/8/2014 đến ngày 27/12/2014, cụ thể:

+ Giáo dục Mầm non: Có ít nhất 18 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác;

+ Cấp Tiểu học: Có ít nhất 18 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác;

+ Cấp THCS và THPT: Có ít nhất 19 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác;

+ Giáo dục thường xuyên: Có ít nhất 16 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác.

- Học kỳ II: Các bậc học bắt đầu từ ngày 29/12/2014 đến ngày 20/5/2015, cụ thể:

+ Giáo dục Mầm non: Có ít nhất 17 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác;

+ Cấp Tiểu học: Có ít nhất 17 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác;

+ Cấp THCS và THPT: Có ít nhất 18 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác;

+ Giáo dục thường xuyên: Có ít nhất 16 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác.

- Hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập trước ngày 20/5/2015 (riêng lớp 12 THPT và lớp 12 GDTX cấp THPT hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập trước ngày 10/5/2015)

4. Ngày kết thúc năm học: Trước 25/5/2015.

5. Thi học sinh giỏi:

- Thi học sinh giỏi cấp tỉnh THPT: Hoàn thành trước ngày 10/02/2015.

- Thi học sinh giỏi cấp tỉnh THCS: Hoàn thành trước ngày 15/4/2015.

- Thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT vào các ngày 08, 09 và 10/01/2015.

6. Thi tốt nghiệp THPT năm học 2014-2015 vào các ngày 02, 03 và 04/6/2015.

7. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS xong trước ngày 15/6/2015.

8. Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015-2016 trước ngày 05/7/2015; Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 THPT, THCS năm học 2015-2016 trước ngày 31/7/2015.

9. Nghỉ Tết Nguyên đán đối với học sinh của tất cả các cấp học từ ngày 16/02/2015 đến hết ngày 24/02/2015.

10. Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động. Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Căn cứ vào các quy định tại Điều 1 của Quyết định này chỉ đạo các Phòng, Ban của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, các trường THPT, PTDT nội trú, các Trung tâm tổ chức thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 đúng quy định.

- Quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù.

- Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trong tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1042/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn   Người ký: Triệu Đức Lân
Ngày ban hành: 27/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1042/QĐ-UBND

130

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
239429