• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chương trình 135


Văn bản pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia

 

Quyết định 1065/QĐ-BNN-TL năm 2007 ban hành Quy chế hoạt động của Ban chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006-2010 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Quyết định 1065/QĐ-BNN-TL
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1065/QĐ-BNN-TL   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 18/04/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường   Tình trạng: Đã biết

Ngày 18/04/2007, BNN đã ban hành Quyết định 1065/QĐ-BNN-TL năm 2007 ban hành Quy chế hoạt động của Ban chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006-2010.

Quy chế này quy định nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp công tác của Ban chủ nhiệm Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006-2010.

Quy chế này áp dụng đối với thành viên Ban Chủ nhiệm, Văn phòng thường trực Chương trình Mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006-2010.

Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Văn phòng thường trực tổng hợp ý kiến, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung, báo cáo Ban Chủ nhiệm trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, quyết định.

Từ khóa: Quyết định 1065/QĐ-BNN-TL

202

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
106564