Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 107/2005/QĐ-TTg thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động của Tổng cục Thuế giai đoạn 2005 - 2007 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 107/2005/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 16/05/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 25/05/2005   Số công báo: Số 19
Lĩnh vực Thuế, phí, lệ phí, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 107/2005/QĐ-TTg , Quyet dinh 107/2005/QD-TTg , Quyết định 107 , Quyết định 107 , Quyet dinh 107 2005 , Quyet dinh 107 2005

57