• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1079/QĐ-CTN năm 2018 về tặng quà nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018) do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 1079/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1079/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG QUÀ NHÂN DỊP KỶ NIỆM 71 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2018)

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số: 753/TTr-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tặng quà cho đối tượng có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018), cụ thể như sau:

1. Mức quà 400.000 đồng tặng:

a, Người có công với cách mạng:

- Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trước ngày 28/7/2018 nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

b, Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân hai lit sĩ trở lên đang hưởng trcấp tuất hàng tháng,

2. Mức quà 200.000 đồng tặng:

a, Người có công với cách mạng:

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động;

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

b, Đại diện thân nhân liệt sĩ;

c, Người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính, các cơ quan nhà nước có liên quan chu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- CTN, PCTN;
- Thủ tướng Chính phủ;

- Bộ LĐ - TB & XH;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an;
- CN, các PCN VPCTN;
- Lưu: VT, Vụ TĐKT, Vụ TC-HC.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1079/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 29/06/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1079/QĐ-CTN

450

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
388641