• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 108/2002/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược phát triển ngành dược giai đoạn 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 108/2002/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 108/2002/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 15/08/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/09/2002   Số công báo: Số 44
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết

Ngày 15/8/2002, căn cứ Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân, Thủ tướng ban hành Quyết định 108/2002/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược phát triển ngành dược giai đoạn 2010.

Cụ thể: Phê duyệt "Chiến lược phát triển ngành Dược giai đoạn đến 2010" với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Mục tiêu tổng quát.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2010.

3. Các giải pháp và chính sách chủ yếu.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định 108/2002/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 30/08/2002.

Từ khóa: Quyết định 108/2002/QĐ-TTg

216

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
49847