• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Đất ngập nước

 

Quyết định 110/2001/QĐ-BNN về mức chi phụ cấp cán bộ và phụ cấp hiện trường cho cán bộ cấp tỉnh thuộc dự án bảo vệ và phát triển những vùng dất ngập nước ven biển miền Nam Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Tải về Quyết định 110/2001/QĐ-BNN
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 110/2001/QĐ-BNN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Nguyễn Văn Đẳng
Ngày ban hành: 23/11/2001   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/01/2002   Số công báo: Số 4
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Ngày 23/11/2001, Bộ NNPTNT ban hành Quyết định 110/2001/QĐ-BNN về mức chi phụ cấp cán bộ và phụ cấp hiện trường cho cán bộ cấp tỉnh thuộc dự án bảo vệ và phát triển những vùng dất ngập nước ven biển miền Nam Việt Nam.

Cụ thể, Quyết định ban hành định mức chi phụ cấp cán bộ và phụ cấp hiện trường từ nguồn tài trợ không hoàn lại của DANIDA cho Văn phòng Dự án Trung ương thuộc Dự án Bảo vệ và Phát triển những vùng đất ngập nước ven biển miền Nam Việt Nam (như phụ lục đính kèm theo tỷ giá 1U SD = 15.000 đVN).

Các khoản chi nêu tại Điều I được áp dụng kể từ ngày ký hiệp định tài trợ không hoàn lại của DANIDA cho Dự án Bảo vệ và Phát triển những vùng đất ngập nước ven biển miền Nam Việt Nam.

Quyết định 110/2001/QĐ-BNN có hiệu lực kể từ ngày 08/12/2001.

Từ khóa: Quyết định 110/2001/QĐ-BNN

145

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
49558