• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 114/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc giao nhiệm vụ chỉ đạo xoá bỏ, thay thế cây thuốc phiện do Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Quyết định 114/2000/QĐ-BNN-TCCB
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 114/2000/QĐ-BNN-TCCB   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Lê Huy Ngọ
Ngày ban hành: 09/11/2000   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/01/2001   Số công báo: Số 4
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết

Ngày 9/11/2000, Bộ NNPTNT ban hành Quyết định 114/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc giao nhiệm vụ chỉ đạo xoá bỏ, thay thế cây thuốc phiện. Cụ thể:

Nay giao nhiệm vụ chỉ đạo xoá bỏ, thay thế cây thuốc phiện cho các cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:

1. Cục Định canh định cư và Vùng kinh tế mới là cơ quan chủ trì thực hiện chỉ đạo xoá bỏ, thay thế cây thuốc phiện, có nhiệm vụ:

- Tổng hợp xây dựng các đề án, kế hoạch, dự án của Bộ; đề xuất chính sách khuyến khích nông dân xoá bỏ và thay thế cây thuốc phiện.

- Tổ chức phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan trong việc chỉ đạo xoá bỏ, thay thế cây thuốc phiện; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá hoạt động tại các địa phương.

- Tổng hợp và định kỳ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thay thế cây thuốc phiện ở các địa phương.

Cục định canh định cư và Vùng kinh tế mới cử 1 lãnh đạo Cục trực tiếp chỉ đạo và có bộ phận gồm một số chuyên viên chuyên trách để theo dõi, thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Các Vụ, Cục khác trong Bộ theo chức năng, nhiệm vụ tham gia cùng với Cục Định canh định cư và Vùng kinh tế mới thực hiện chương trình xoá bỏ và thay thế cây thuốc phiện. Mỗi cơ quan cử ít nhất 1 cán bộ theo dõi nhiệm vụ này.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ kế hoạch và Quy hoạch, Tài chính - kế toán, Cục trưởng Cục Định canh định cư, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Từ khóa: Quyết định 114/2000/QĐ-BNN-TCCB

189

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
47560