Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1152/2005/QĐ- HĐQG về quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của hội đồng quốc gia về bảo hộ lao động do Hội đồng quốc gia về bảo hộ lao động ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1152/2005/QĐ-HĐQG   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng quốc gia về bảo hộ lao động   Người ký: Nguyễn Thị Hằng
Ngày ban hành: 07/07/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực Lao động, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1152/2005/QĐ-HĐQG , Quyet dinh 1152/2005/QD-HDQG , Quyết định 1152 , Quyết định 1152 , Quyet dinh 1152 2005 , Quyet dinh 1152 2005

88