• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp nhà nước


 

Quyết định 116/2003/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban Dân tộc đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 116/2003/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 116/2003/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 10/06/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/06/2003   Số công báo: Từ số 67 đến số 68
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 10/06/2003, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 116/2003/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban Dân tộc đến năm 2005.

Phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc ủy ban Dân tộc đến năm 2005 như sau :

1. Chuyển Công ty Xây dựng phát triển dân tộc và miền núi làm doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Thương mại và Xây dựng thuộc Bộ Giao thông vận tải (thực hiện trong năm 2003). Bộ trưởng, Chủ

nhiệm ủy ban Dân tộc, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thực hiện việc giao, nhận Công ty này theo quy định hiện hành.

2. Giải thể Công ty Hỗ trợ phát triển dân tộc miền núi (thực hiện trong năm 2003).

3. Việc thành lập mới Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài thực hiện theo quy định hiện hành.

Từ khóa: Quyết định 116/2003/QĐ-TTg

158

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
6593